Sitemiz insanların ücretsiz olarak Kur’an-ı Kerim’in mealini ve hadis-i şerifleri dinlemelerini hedefliyor. Ayrıca dualar ve reddiyeler ile Müslümanları bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu nedenle ücret ödeyerek seslendirmesini yaptırdığımız dosyaları ücretsiz kopyalayıp YouTube ya da başka mecralarda izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Reklam ya da işbirliğine kapalıyız. Sitemiz tamamen Allah rızası için Müslümanlara hizmet etmek adına kurulmuştur.

FSEK’nun bağlantılı hak sahiplerinin haklarının  ihlalinin yaptırımlarını düzenleyen 80. maddesinin son fıkrasının a ve b bendinde “ Bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler hakkında;

  1. Bir icra, fonogram veya yapımın izinsiz çoğaltılmış nüshalarının bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satışı ile ilgili ihlâllerde üç aydan iki yıla kadar hapis veya beş milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,
  2. Bu madde ile belirlenen diğer hakların ihlâlinde iki yıldan dört yıla kadar hapis veya elli milyar liradan yüz elli milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.” demektedir.