Allah İşinde Mutlak Galiptir!

İLGİLİ AYET: 02:04 BU AYET-İ KERİMEYE DİKKAT!

Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Âyetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah, azabı çok şiddetli olandır. (Resulüm!) İnkâr edenlere de ki: Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. (11,12)

Günümüzde insaoğlu metaya ve güce çok önem gösterdiğinden şeytanın yolunu takip edenlerin yenilmez olduğunu ve her şeyin sahibi olduğunu düşünüyor. Ancak Kur’an-ı Kerim’e iman etmiş her Müslüman, bu ayetleri yeniden dinlediğinde günümüzdeki Firavun yolunu takip edenlerin sonunun da tıpkı Firavun gibi olacağını görebilirler.

Sure Hakkında

Medine döneinde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmran ailesi demektir.

Fazileti

Bu sûrenin ve bazı âyetlerinin faziletleri hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerinin önemine değinen hadisler sebebiyle İslâm bilginleri bu iki sûrenin tefsirine ayrı bir ilgi göstermişler ve bunları konu edinen özel tefsirler kaleme almışlardır. Bir hadîs-i şerifte Resûlullah, Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini iyi bilip gereğince davrananlara bu sûrelerin kıyamet gününde şefaatçi olacağını haber vermiş (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 42; Tirmizî, “Fezâilü’lKur’ân”, 4), bir başka hadiste de yüce Allah’ın “ism-i a‘zam”ının Bakara sûresinin 163. âyeti ile Âl-i İmrân’ın başında bulunduğunu belirtmiştir (Tirmizî, “Daavât”, 64; Ebû Dâvûd, “Salât”, 352).