Allah İçin Dimdik Durun, Adaletle Şahit Olun!

İLGİLİ AYET: 04:15 BU AYET-İ KERİMEYE DİKKAT!

Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (8)

Müslümanlar eğer adalet duygularını kaybederlerse kafirler ile aralarında bir fark kalmaz. Allah adildir ve adil olanları sever. Bu ayet-i kerime, bizlere açıkça düşmanınız dahi olsa adalet söz konusu olduğunda kendiniz suçlu duruma düşecek dahi olsanız doğrunun söylenmesi gerektiğini emrediyor. Müslüman unutmamalıdır ki bu dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise sonsuzdur. Heva ve heveslerimize kapılıp küçük bir kâr için kendi elimizle kendimizi ateşe atmayalım!

Sure Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler konu edilmektedir.

Fazileti

Abdullah b. Amr b. Âs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Hz. Peygamber bineği üzerinde iken ona Mâide sûresi indi. (O sıradaki ruh halinden dolayı) binek onu taşıyamadı, bunun üzerine Hz. Peygamber bineğinden indi” (Müsned, II, 176).

Sûrenin bir defada indiği görüşünde olanları destekleyen bir rivayete göre Esmâ binti Yezîd şöyle demiştir: “Ben Hz. Peygamber’in devesi Adbâ’nın yularını tutuyordum, o anda Hz. Peygamber’e Mâide sûresinin tamamı nâzil oldu. Sûrenin ağırlığından neredeyse devenin bacakları kırılacaktı” (Müsned, VI, 455).