Hz. İsa Öldürülmedi, Çarmıha Gerilmedi!

İLGİLİ AYET: 46:00 BU AYET-İ KERİMEYE DİKKAT!

Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. (156-157)

Müslümanlar dahi günümüzde Hz. İsa (ra)’ın çarmıha gerilerek öldürüldüğünü sanırlar. Oysa bu ayet-i kerimede açıkça Hz. İsa’nın öldürülmediği buyurulmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in diğer ayetlerinde görülecektir ki İsa (as), Allah’ın mucizesi ile öldürülmemiş, Allah katına canlı olarak yükseltilmiştir.

Sure Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından,onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.

Fazileti

İslam’a karşı özellikle oryantalistlerin kullandığı en büyük yalan kadınlara değer verilmediğidir. Bir sureye Nisa adını verip onları yücelten Allah, Müslüman erkeklere de onların haklarını bildirir. Ayrıca ilk muhatapları kız çocuklarının diri diri toprağa gömen bir topluluk iken Allah-u Teala, kadınları İslam toplumu içinde en şerefli ve en temiz noktaya yükseltmiştir.