Son 10 sene içerisinde Müslümanların başına bela olan hadis inkarcılığı birçok Müslüman’ı ifsad ediyor. Temel bir noktadan hareketle Peygamber Efendimiz (sav)’i dinin dışına çıkarmayı hedefleyen Siyonistler, bu yolla Müslümanlığı Hıristiyanlığa, Hıristiyanlığı da Eski Ahit’e yaklaştırmak istiyor.

Müslümanların peygamber olarak kabul ettiği Hz. Muhammed (sav)’in kalbine indirilen Kur’an-ı Kerim’i kimse ondan daha iyi bilemez. Ayrıca filan düşünür, falan felsefecinin sözlerini duvarlarına asan, hayatlarının temel noktası haline getiren insanlar varken Müslümanlar nasıl oluyor da Peygamber Efendimiz’in sözlerini yok sayabiliyor?

Bu nedenlerle hadis inkarcılarından uzak durmalı ve Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerini öğrenmeliyiz. Burada nice sırlar, nice müjdeler ve nice ilimler gizlidir.